> art terapia
> jóga | meditácie
> feng shuei | vastu
> makrobiotika
> hermetika
> theurgia
> kontakt
 
 

 

theurgia

Pochopením bytia, po všetkých jeho stránkach, dosahujeme rovnováhu.
A uskutočnenie rovnováhy je uskutočnenie theurgie.

AK CHCETE BYŤ KRÁSNYMI, TVORTE KRÁSU.
Ak chcete, aby se vašich čiel dotklo vznešeno, tvorte vznešené.
Ak chcete byť pravdivými, tvorte pravdu
a ona vás vyslobodí z pút osudu.

Ak chceš, aby tvoje bytie súzneľo s Absolútnom,
dokonale preži to, čo ti poskytuje priestor a čas.
ČLOVEK JE TÝM, ČO VKLADÁ DO SVOJICH MYŠLIENOK.

Theurgia!

 

 

theurgia „božská práca“

Vesmír vznikol radom emanácií Jedného. Z Jedného emanovala Božská myseľ (vedomie) Nús a z nej zase Duša sveta Psyché.

Novoplatonici boli presvedčení, že Jeden je úplne transcendentálny. Emanovaním tejto najvyššej podstaty sa nič nestráca počas prechodu do nižších emanácií a najvyššia podstata ostáva v nich nezmenená.

Ezoterické kresťanstvo pokladá teurgiu za užitočnú. Cieľom ezoterického kresťanstva je naučiť sa božím mystériám a pomocou nich dosiahnuť vyššieho vedomia. Teurgia v ezoterickej tradícii používa toto poznanie na zosilnenie vlastnej duchovnej prirodzenosti a je nástrojom ako vzývať anjelov a anjelské bytosti, aby učili duchovným pravdám a božskému poznaniu, ktoré nie je možné naučiť sa od človeka.

 

 

praktické náboženstvo
je mravnosť

Mravnosť môže byť:
1. osobného zájmu, radosti a rozkoše,
2. ľudského zájmu – mravnosť sociálna,
3. fyzickej harmónie – estetiky,
4. fyzického determinismu pozitívneho,
5. prírody – mravnosť všeobecnej užitočnosti,
6. determinismu intelektuálneho, idealistického,
7. ľudskej povahy alebo osobného utilitarizmu,
8. kozmo-chronická – vesmíru a času,
9. theocentrická, kozmologická,
10. anthropocentrická, kozmologická.

 

 

nábožensvá, chýba vám nadhľad?

Stránka krisna.sk ponúka náhľad k najrozšírenejším náboženstvám a ich dielam ako sú Šrímad Bhágavatam, Bhagavad-gíta, Biblia, Korán či Velesova kniha.

krisna.sk

 

 

desatoro v troch zneniach

Podľa Starého zákona dal Boh/Jahve "Desatoro" alebo desať Božích prikázaní Židom prostredníctvom Mojžiša. Zo starého zákona následne desať Božích prikázaní prevzalo aj kresťanstvo a islam.
Desať zásad nachádzame aj v ďalších vyznaniach sa.

 

BOŽÍCH DESATORO
Desatoro podľa knihy Exodus (podľa ekumenického vydania)

1. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
2. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!
3. Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.
4. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
10. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

 

VENUŠINO DESATORO

1. Tvojím právom a záväzkom je láska, ktorá je darom od Boha.
2. Cti každú lásku a všeky jej tvary.
3. Miluj – teda modli sa, lebo láska je modlitbou.
4. Stúpaj k vrcholu života; čím vyššia láska, tím životnejšia.
5. Neodporuj láske, lebo by si odporoval Večnému Zákonu.
6. Never v stálosť lásky, lebo ona je premenlivá ako život.
7. Účelom lásky je tvoriť; ploď potomky a užitočné diela.
8. Miluj všetko, čo je dobré a krásne.
9. Chráň umenie i ľudstvo.
10. Cti sebe samého, lebo si Dielom Božím a v Jeho rukách sa navrátíš.

 

SATURNSKÉ DESATORO

1. Nebeské pravdy so zemskými zákonmi zlučovať budeš.
2. Dobrým dielom zem oplodníš a ctiť si budeš zákony prírody.
3. Čo nebesiam si vzal, v život a lásku na zemi premeníš.
4. So sebe rovnými sa spojíš.
5. Nebudeš váhať zničiť, alebo skryť svoje dielo, ak by ohrozovalo vládu času.
6. Osud vracia v čase všetko, čo obdržal; jsi však poviný brániť sa jeho ranám
do posledných síl.
7. Ak si bol neuznaný, odíť v čas.
8. Ak si slabý k tvoreniu, premieňaj čas v nesmrteľné zlato dobra a ono ťa ožiari.
9. Čas uplynulý v nečinnosti je stratený; vzývaj čas životnou prácou,
pretože pracovať je modliť se k času.
10. Skončený čas je pozemskou smrťou;
neodporuj smrti, keď koniec tvojho času nadišiel.

 

 

 
 

 

Odporúčaná literatúra:

 

PhDr. Jan Kefer

(1906-1941)
významný český astrológ, hermetik a publicista 20. storočia

"Náboženstvo je exaltácia – veľké nadšenie jedného z aspektov bytia;
theurgia je jeho dokonalým absolútnom. Prežitá myšlienka, i tá, ku ktorej vyjadreniu sa nenachádza slov, je najčistším prejavom ľudského bytia. Toto pojednanie je slovnou reakciou na myšlienku theurgia. A ak sa nájde čo i len jeden z tých, ktorí ju pochopia a uvedú v čin, tú naznačenú myšlienku, ktorú nie je možné slovami vyjadriť, potom toto poslanie bratovi nebude bez úžitku a stane sa stromom, ktorý prinesie ovocie nielen jemu, ale i veľa ďalším, pretože svetlo Pravdy nikdy nezhasíňa a hmly, ktoré ho niekedy zastierajú, sú nezdolateľnou hradbou len pre hlupákov a zbabelcov života."
Jan Kefer


Publikácie:
• Syntetická magie
• Theurgie
• Theurgie magické evokace
• Praktická astrologie aneb umění předvídání a boje proti osudu
• Encyklopedie zapomenutého vědění
• Astrologická diagnostika

 

Publikácia Theurgie od Jan Kefera – pdf k stiahnutiu

Jan KEFER | Theurgie

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

somA – centrum kreatívneho myslenia

somastudio.sk