> art terapia
> jóga | meditácie
> feng shuei | vastu
> makrobiotika
> hermetika
> theurgia
> kontakt
 
 

 

art terapia

Cieľom art terapie nie je snaha o estetické krásno ale snaha o čo najprirodzenejší vstup do našich podvedomých stavov, ktoré ukrývajú dôvody našich konaní a emociomálnych prežívaní.

Kreativita v procese výtvarného umenia funguje ako komunikačný prostriedok podvedomých stavov s cieľom dosiahnutia duševnej rovnováhy.

Už v roku 1968 výskumy funkcií hemisfér ľudského mozgu, psychobiológa Regera W. Sperryho, za ktoré dostal mimochodom Nobelovu cenu, dokázali, že ľudský mozog používa dva celkom odlišné spôsoby premýšlania a to jeden analytický, verbálny a následný a druhý vizuálny, vnímavý a paralelný. Túto problematiku výstižne sformulovaj aj prominentný vedec a neurochirurg Richard Berglanda "Máte dva mozgy: ľavý a pravý. Dnes už vedci vedia, že ľavý mozog je verbálny a racionálny - premýšla sériovo a myšlienky triedi na čísla, písmená a slová. Pravý mozog je nonverbálny a intuitívny - premýšla vo vzoroch, obrazoch, celých veciach a nerozumie prevodom na čísla, písmená alebo slová."

Art terapia skrz výtvarné umenie - vizuálnu tvorivosť umožňuje prístup k subdominantnej intuitívnej a vizuálnej pravej hemisféry. Art terapetutické výtvarné úlohy zadávajú mozgu príkazy, pri ktorých musí mozog vypnúť svoju ľavú verbálnu a racionálnu hemifséru a umožnia využitie pravej hemisféry v rovine intuitívnej výpovedi.

 

 

kreativita

Pojem je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. Tvorivosť nie je vopred daná vlastnosť len niektorých ľudí, ale každý človek má istý stupeň tvorivosti a tvorivosť sa dá do značnej miery rozvíjať.

Kreativita je funkciou ega,
dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia, a je tak aj zdrojom pozitívneho sebahodnotenia.
S. Arieti, (1976)

Kreativita je schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch a originálnym spôsobom (originalita, nová kombinácia), zmysluplne ich používať neobvyklým spôsobom (flexibilita), vidieť nové problémy tam, kde zdanlivo nie sú (senzitivita), odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia a nepojímať nič ako pevné (premennosť) a vyvíjať z noriem vyplývajúce idey aj proti odporu prostredia (nonkonformizmus), ak sa to oplatí, nachádzať niečo nového, čo predstavuje obohatenie kultúry a spoločnosti.
E.Ullrich, (1987)

nové (divergentné-odlišné) myslenie
Hlavná odlišnosť kreativity ako schopnosti spočíva v odlišnosti myslenia. To znamená, že jedinec rieši divergentné úlohy, ktoré nemajú jedinú správnu odpoveď na rozdiel od konvergentných úloh (napr. v matematike, fyzike), kde je možné uplatniť len jedno východisko, jeden výsledok.

Funkcia divergentného myslenia a transformačných schopností je rozhodujúca v štádiu generovania nápadov. Divergentné schopnosti v ňom poskytujú dostatok alternatívnych nápadov, transformácie sú základom flexibility pri reštrukturovaní informácií.
Guilford, (1987)

bariéry kreativity
• percepčné bariéry
• bariéry kultúry a prostredia
• emočné bariéry
• intelektové a výrazové bariéry
James L. Adams

obrazotvornosť (fantázia) je duchovná mohutnosť,
ktorá vytvára zmyslové obrazy telies

Tieto zmyslové obrazy nazývame predstavami. Predstavy znázorňujú veci poznané vonkajšími zmyslami. Obrazotvornosť ja odlišuje od vonkajších zmyslov tým, že z esplán môže vyvolať aj obrazy neprítomných vecí, čoho zmysly nie sú schopné.
Břetislav Kafka |
Kultúra rozumu a vôle (človek budúcnosti) | 1992

 

 

vyskúšajte svoju kreativitu

Je úplne jedno koľko máte rokov, dôležité je, že ste v sebe neuhasili túžbu po umeleckom vyjadrení. Umenie nie je veda a teda si ani nevyžaduje veľké vzdelanie. Stačí si len uvedomiť princíp techniky, pomocou ktorej sa chceme vyjadriť a potom už len stačí nechať vypovedať svoje podvedomie.

 

farba

Ste fascinovaný farbou a predstavou ako stojíte pred maliarskym plátnom v záchvate tvorivého vyjadrenia? Nemáte vraj k tomu vzdelanie či talent? Jedinou vašou výhovorkou by mohla byť jedine farbospelosť. Maľba je intuitívne tvorenie, ktoré rešpektuje fyzikálne a chemické zákony. Skamaráte sa s farbou, ktorá bude plniť vaše požiadavky. Zistíte, prečo sa zo žltej a modrej namieša zelená, keď skrotíte primárne a sekundárne farbičky tancujúcich dookola vo farebnom spektre.

 

priestor

Ste fascinovaný priestorom? Chceli by ste rukám darovať silu, ktorá by dokázala kus hliny či akéhokoľvek materiálu premeniť na umelecké dielo? Vyskúšajte si to a ocitnete sa tak v neopakovateľných hlbinách vlastného podvedomia, odkiaľ vyberieme tvorivú vášeň a skrz ruky ju prenesieme do chladného kusu zeme. Zdanlivo nemá hlina, nám prijatú energiu vráti a my sa po navrátení do reálneho sveta budeme kochať intuitívnou výpoveďou nášho tvorivého ducha. V každom z nás sa skrýva umelec - úprimná, tvorivá duša.

 

 

 

somA – Hra školou
maľujem a milujem >> foto

 

somA – Hra školou
hráme sa a tvoríme >> foto

 

somA – Hra školou
tvorili sme >> foto

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

somA – centrum kreatívneho myslenia

somastudio.sk